מגזין שבת קודש פרשת כי תצא
■ ערכים נצחיים
■ סודו של חודש אלול
■ אזעקת 'אלול'
■ אצל ר' לויק..
■ כשמלכלכים - מתלכלכים...
■ האקורד האחרון
■ עד הפרוטה האחרונה
■ שלום (ל)כיתה א'?
פרשת השבוע ■ כי תצא

התקשרות - חוויה יהודית רוחנית ע"ר 580471415
טל-03-9302030  רח' המעפיל 2 רמת גן info@hitkashroot.com