לסדר ת'ראש -סמינר ראש השנה

סמינר ראש השנה בלב הגליל בסיבה כפרית רוגעת למרגלות הר מירון סמוך לקבר הרשב"י

מגזין שבת קודש פרשת ראה
■ כשהשמש מאירה
■ להודות על הנסים
■ שנת ה'שמיטה'
■ הניעור בלילה
■ שליחות בעומק רוסיה
■ סע לשלום, החת''ת בפנים!
■ שביל אל תוך הנפש…
פרשת השבוע ■ ראה

התקשרות - חוויה יהודית רוחנית ע"ר 580471415
טל-03-9302030  רח' המעפיל 2 רמת גן info@hitkashroot.com