מגזין שבת קודש פרשת צו
■לעשות כל אשר בידנו
■ היינו בקלפיות..
■ מצות שמורה לארץ הקודש
■ חודש של גאולה
■ הבן, העבד והצוואה
■בקרוב ממש!
■ הבסיס לעבודת הניקיון
פרשת השבוע ■ צו

התקשרות - חוויה יהודית רוחנית ע"ר 580471415
טל-03-9302030  רח' המעפיל 2 רמת גן info@hitkashroot.com