מגזין שבת קודש פרשת ויגש
■ מנצחים באור
■ לחזור לעצמאות רוחנית
■ אור איתן
■ המסר של חנוכה
■ יהודים מול מתייוונים
■ הסולטן הטורקי, הרופא היהודי ונרות החנוכה
■ נס חנוכה בכלא הסובייטי
■ סוד הכד הקטן
פרשת השבוע ■ ויגש

התקשרות - חוויה יהודית רוחנית ע"ר 580471415
טל-03-9302030  רח' המעפיל 2 רמת גן info@hitkashroot.com