מקבץ זוגות ממליצים 

לירון ואיילת ממליצים 

מוטי ועידית עדן  ממליצים 

קליפ זוגות מחזירים אהבה להתקשרות זוגית 

דנה ועמית כץ ממליצים 

זוגות ומשפחות מתמודדים עם פערים בהשקפה דתית

עטרה ורמונד כהן משתפים מהחוויה שלהם בסדנת התקשרות