ינואר ב1, 2019

עמותת התקשרות זוגית

סדנאות

סדנא לזוגות "דתילונים" לפני נשואין

לא בטוחה שזה יכול לעבוד? לא בטוח שאחרי החתונה יהיה כמו לפני? מה שבטוח שאפשר לבדוק את זה כבר עכשיו. בעקבות הביקוש העצום לסדנה לזוגות